Агенция за недвижими имоти Black Sea Imo

АГЕНЦИЯ "Black Sea Imo" предлага на своите клиенти следните услуги:

  • Покупко-продажба на недвижим имот;

  • Отдаване и наемане на недвижим имот;

  • Организиране получаване на банкови кредити за закупуване на имоти при най-добри условия;

  • Оценки на недвижимо имущество;

  • Съдействие за инвестиционни проекти;

  • Подготовка на необходимата документация за удостоверяването на сделки с недвижими имоти;

  • Правни консултации с адвокат и доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България и чужбина.